EKONOMİ GÜNDEM POLİTİKA

MECLİS 2 EKİMDE TOPLANIYOR

BELEDİYE MECLİSİ 2 EKİM’DE TOPLANACAK

Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümleri gereğince 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 18.30 da Belediye Meclis Salonunda toplanacak.

Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

02 EKİM 2023 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-    Bir önceki toplantıya ait (Eylül Ayı) Meclis tutanak özetinin oylanması.

2-    Belediyemiz 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesi

3-    Belediyemiz 2024 Yılı Bütçesinin görüşülmesi.

4-    Belediyemizce 2024 Yılında uygulanacak Gelir ve Su Tarifelerinin belirlenmesi hakkında teklif.

5-    Belediyemizin 2023 yılı gider bütçesine konulan bazı mevcut ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından ek ödenek verilmesi talebi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

6-    Kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlarımızdan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili taleplere ait Trafik Komisyonu raporu

7-    Kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlarımızdan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili taleplere hakkındaki teklif.

8-    Şehir içi nakliyatçılık yapmak isteyen Kadir CIRIK’ın talebinin değerlendirilmesi hakkındaki teklif.

9-    03 T 0008 ticari plakanın Abdurrahman OLGUNER’in üzerinden Süleyman OLGUNER’in üzerine devredilmesi talebi hakkında teklif.

10-   03 T 0040 ticari plakanın Abdurrahman OLGUNER’in üzerinden Cengiz OLGUNER’in üzerine devredilmesi talebi hakkında teklif.

11-    UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında Gastronomi Şehri olan İlimizin lezzetleri, bilimsel, sanatsal, kültürel ve tarihi değerlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı, eğitim, konferans, seminer, yarışma, workshop v.b karşılıklı faaliyetlerin yapılması için Kütahya Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak işbirliği protokolü yapılması, yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet ZEYBEK’e yetki verilmesi talebi hakkında teklif.

12-    Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi.