GÜNDEM

6. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi Değerlendirme Ve Kapanış Oturumu İle Sona Erdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Zafer Kalkınma Ajansı, Sandıklı Belediyesi ile Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odasının katkılarıyla düzenlenen, ’Herkes İçin Gastronomi’ ana temasıyla 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Akrones Termal Otelde düzenlenen Değerlendirme ve Kapanış Oturumu ile sona erdi.
Değerlendirme ve Kapanış Oturumunun açış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı ve Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsa Sağbaş, 6.

Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresinin AKÜ Turizm Fakültesi tarafından bu düzeyde katılımcı ile yapılan 2. kongre olduğunu, ilk kongrenin çıraklık, bunun kalfalık olduğunu ustalığı ise bir sonraki kongreye bıraktıklarını ifade etti.
’Turizm fakülteleri olarak sektöre kalifiye elamanlar yetiştiriyoruz’
Gala Yemeğinde özellikle ortaya çıkan fotoğrafın gerçekten uluslararası bir kongre olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Sağbaş, Sri Lanka, Endonezya, Malezya, Hindistan gibi çok uzak ülkeler de olmak üzere 20 farklı ülkeden akademisyenin kongreye katıldığını belirtti. Sağbaş, Afyonkarahisar’da katma değer yaratan mermer, gıda ve turizm olmak üzere 3 temel sektörün varlığını, turizm sektöründe çok fazla sayıda eleman istihdam edildiğini, birçok kişinin ekmek yediğini aynı zamanda Afyonkarahisar’ın tanıtımına katkı sunduğunu, Turizm Fakültesi olarak turizm sektöründe kalifiye eleman yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Sağbaş, kongre katılımcılarına, yürütme, danışma ve bilim kurulu üyelerine, Turizm Fakültesi idari ve akademik personeline ve katkı sağlayan sponsorlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sandıkçı ise 6.

Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresinin düzenleme süreci hakkında bilgiler verdi. Sandıkçı, kongrenin Afyonkarahisar’da düzenlenme kararı alınmasıyla birlikte kongre dönem başkanı ve yürütme kurulu olarak çok sayıda toplantı gerçekleştirdiklerini, danışma kurulunun da teşvikleriyle uluslararası bir kongre gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ve bugün itibariye bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.
’Şimdiye kadarki yabancı katılımın yerli katılımı geçtiği ilk kongre’
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Burhan Kılıç ise 6. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresine dair sayısal verileri paylaşarak şu bilgileri aktardı:
’6. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi’ne gelen toplam bildiri sayısı 145’tir ve sürece katılan 145 bildiriden 5 tanesi hakem değerlendirmesinden sonra yazarlar tarafından geri çekilmiştir.

Sekiz bildiri de hakemler tarafından sunulmaya değer bulunmamış ve toplamda 132 bildiri sunulmaya değer bulunmuştur. Toplamda 340 akademisyen ve lisans üstü öğrenci bu kongreye bildiri göndermiştir. Ülke içinden ve dışından toplam 140 hakem değerlendirme sürecinde görev almıştır.

Kongrede; yurtiçinden 60, yurtdışından 72 bildiri kabul edilmiş ve kongrede sunulması uygun bulunmuştur. Şimdiye kadarki yabancı katılımın yerli katılımı geçtiği ilk kongredir bu anlamda Afyon Kocatepe Üniversitesini tebrik ediyoruz. Bildiriler farklı temalar halinde gruplandırılan 7’si çevrimiçi olmak üzere toplam 32 farklı oturumda sunulmuştur.

Kongreye gönderilen bildiriler içerisinde 1 yazarlı 31, 2 yazarlı 56, 3 yazarlı 24, 4 yazarlı 15 ve 5 yazarlı 6 bildiri vardır. Yazarların unvanlarına göre ise kongrede 25 profesör, 41 doçent, 45 doktor öğretim üyesi, 35 öğretim görevlisi, 21 araştırma görevlisi yer aldı. 143 tane lisansüstü öğrencinin de kongreye bildiri gönderdiğini dikkate alındığında, özellikle gençlerin yoğunlukla kongreye katılmaya başladığını görülmektedir.

Akademisyenlerin dağılımına baktığımızda; Türkiye’den 55, Malezya’dan 43, Endonezya’dan 30, Fas 16, Sri Lanka 10, Hindistan 10 ve Portekiz 8, Özbekistan 6, Kırgızistan ve Kazakistan 4 olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden katılımcı kongremize katılım göstermiştir.’’
7.Kongre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Dönem Başkanı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresinin 7.’sinin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşeceğini söyledi.

Doğdubay, 6.’sını güzel şartlarda, akademik beklentilerimize hitap eden hatta zaman zaman beklentilerimizin üzerine çıkan şartlarda ifa ettikleri Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresinin öncelikle 7.’sini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından yapılacağını, kongrenin şu an itibariyle akademik kısmını bitirdiğini ifade etti. Ulusal ve uluslararası faydalı çıktıların olmasını temenni eden Doğdubay, misafirliğinden ötürü Afyon Kocatepe Üniversitesini tebrik ederek, tüm yerli ve yabancı katılımcıları bundan sonraki kongrelere de beklediğini ifade etti.
6. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi oturumların ardından; uluslararası akademisyenler 4.

Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivalinde workshop etkinliğine katıldı. Kongre; Ayazini, Devlet Konservatuvarı Müzik Müzesi, Turizm Fakültesinde sucuk ekmek ikramı ve Afyonkarahisar şehir merkezi gezisi sosyal programı ile sona erdi. >> RTURKAI.