Genel

Adrese teslim maden yasası”

“Adrese teslim maden yasası”

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, TBMM’de görüşülen Maden Kanun teklifiyle “Adrese teslim maden yasası” çıkarıldığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi hakkında eleştiride bulunarak, teklif ile artırılan cezalar ve ruhsat bedelleri nedeniyle sektörün sorunlarının daha da artarak üretimin düşeceğine dikkat çekti.

MALİYETLER ARTIYOR, CEZAİ HÜKÜMLER KATLANIYOR..!

Kanun teklifinin ilgili kurumların görüşlerinin alınmadan hazırlandığının önemle altını çizen Milletvekili Köksal, “41 sıra sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini hazırlayan İktidar mensupları bu teklifi maden emekçilerinin maden jeoloji ve elektrik mühendisi odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların üniversitelerin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini almadan hazırlamışlardır. Teklif maliyetleri artıran cezai hükümleri çoğaltan madencilik sektöründe var olmak isteyenleri yatırımdan uzaklaştırabilecek madenleri ve petrol rafinerilerini yok yere kapatabilecek bir düzenlemedir. Bu kanun maden sahalarını daha fazla parçaya bölmenin daha fazla rezerv kaybının temelini atacaktır. Bu kanun kriz koşullarında maden işletmecilerinin ödeyeceği cezaları insafsızca katlamaktadır. Bu teklif daha nitelikli madencilik için kanun yapmak varken daha çok para cezası daha çok faaliyet durdurma cezasına mahkum etme mantığıyla hazırlanmıştır.” dedi.

TEKLİF BELLİ RANT ÇEVRELERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ

Siyasi kayırmacılığa son vermeden madencilik sektöründeki sorunların çözülemeyeceğini dile getiren Köksal, “Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz göz önüne alındığında bu şekildeki idari yaptırımların ve ağır para cezalarının artırılması işletmeler açısından işçi ve işveren krizine yol açabilir, şirketlerin kapanmasına ve işsiz sayısının artmasına neden olabilir. Çünkü teklif ile iptaller kolaylaştırılmakta ruhsat güvencesi azaltılmakta ruhsat bedelleri ve devlet hakkı oranları fahiş derecede arttırılmaktadır. Bu durum karşısında maden vb işletmeler küçülecek hatta bazıları batacaktır. Bu teklifle yerli maden mühendisi, yerli maden işletmecisi cezalandırılarak havza madenciliği azaltılacak sahaların daha fazla parçalanması kaçınılmaz olacaktır. Bu Kanun teklifi, maden sektöründe istihdamın azalmasına yol açacak bir tekliftir. Teklif madenciliğin gerçeklerinden uzak belli rant çevreleri için hazırlanmış bir tekliftir dolayısıyla bu kanun çözüm odaklı olmaktan ziyade AKP’nin kendi çıkarı açısından günü kurtarmaya yönelik bir taslak olarak hazırlanmıştır. Teklif hesapsız ve plansız öngörüsüz bir madenciliğin daha pahalı petrol arama ve işletme anlayışının önünü açmaya dayalıdır. Havza madenciliğine geçmeden ayrı bir maden iş kanunu çıkarmadan yeni bir maden bakanlığı kurmadan siyasi kayırmacılığa son vermeden madencilik sektöründeki ‘sorunlar’ çözülmez.” ifadelerini kullandı.